Mercedes’ten dijital dönüşüme özel ekip

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi ile Mercedes-Benz Türk, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi oluşturdu.

Mercedes-Benz Türk, “Her alanda dijitalleşmiş bir Mercedes-Benz Türk” olmak vizyonuyla yeni bir döneme başladı. Bu doğrultuda dijital dönüşümünün yol haritasını oluşturacak ve gerçekleştirilecek hedefleri belirlemek üzere “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekibi oluşturuldu. 15 kişiden oluşan bu ekibin yöneticisi olarak ise BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, “Dijital Dönüşüm Yöneticisi” olarak atandı.

Balıkçıoğlu, “Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi olarak bizim temel hedefimiz ise müşterilerimizi merkeze alan bir yaklaşım içerisinde dijital teknolojileri kullanarak değer zincirimize daha fazla katkıda bulunmak. Ayrıca ana amaçlarımız olan karlı büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde de destek olmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilip yaşatılmasında 3 tane temel unsuru önemsiyoruz. Bunların en başında şirketimizin de en değerli varlığı olan insan kaynağımız geliyor. Diğer unsurlarımız ise süreçlerin etkin yönetimi ve en doğru teknolojinin uygulanmasıdır” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, kendi sorumluluklarına ek olarak dijital trendleri takip eden ve ilgi duyan Mercedes-Benz Türk çalışanlarından oluşturuldu. Gönüllülük esasında bir araya gelerek takım çalışmasını ve esnek çalışma prensibini benimsemiş olan Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, İnsan Kaynakları, Otobüs & Kamyon AR-GE, Otobüs & Kamyon Üretim, Controlling – Satın Alma, Bilgi Teknolojileri, Satış & Satış Sonrası Hizmetler ve Pazarlama birimlerinde görev alan toplam 15 kişiden oluşuyor.

MEXT İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

“Dijital Dönüşüm”ü Mercedes-Benz Türk’ün her departman ve birimine sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen Dijital Dönüşüm Ofisi ekibinin, MEXT ile de stratejik iş birliği yürüttüğü kaydedildi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 2020 yılında kurulan teknoloji merkezi MEXT ile olan iş birliği çerçevesinde Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, MEXT’in deneyim, bilgi tecrübesi ve ekosisteminden faydalanıyor.

Bu kapsamda, ilk olarak kamyon operasyonunun destek birimleri de dahil olmak üzere, dijital olgunluğunu tespit etmek için MEXT ve yine MEXT’in ekosistemi içerisinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu Fraunhofer Enstitüsü ile birlikte Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Dijital olgunluk seviyesini çıkartmak için yapılan bu çalışmada 20’den fazla birimle yapılan görüşmeler neticesinde temel iş süreçlerini değerlendirildi ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Aynı çalışma; Temmuz ayı içerisinde Mercedes-Benz Türk’ün otobüs operasyonu için gerçekleştirilecek.

Bir cevap yazın

Contact Us