Engelli bireyler Toyota’dan nasıl araç satın alabilir?

Toyota’dan araç satın almak isteyen engelli bireylerin karşısına çıkan engellilik durumu, ÖTV vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi konulara haberimizde yer verdik. İste engelli bireylerin Toyota’dan araç satın alırken aklına takılan tüm sorular ve cevapları…

 

Engel durumu ve ehliyet ile ilgili sorular:

Engelli ehliyeti alabilmek için engel oranının yüzde kaç olması gerekiyor?

Engelli ehliyetine sahip olabilmek için engel yüzdesine bakılmaz. Engelli kişiler B sınıfı engelli ibrazlı ehliyet almalıdırlar. Bunun için ise hastanelerden alınan engel durumunu bildiren rapor ve araç kullanımı için gerekli aparatların raporda belirtilmesi gerekir.

Kaza sonucu sonradan engeli oluşan birey var olan sürücü belgesini değiştirebilir mi?

Sonradan engeli oluşan bireyler tekrar yazılı sınava tabi tutulmazlar. Fakat verilen sağlık raporuna göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra direksiyon sınavına  girmeleri gerekir. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almaya hak kazanır.

Engelli alınan araçlar kimler tarafından kullanılır?

Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri engelli kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece) yakınları kullanabilir.

İşitme engelliler nasıl ehliyet alabilir?

Sürücü kurslarında Valilik tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından işitme engeli olan kişilere teorik ve direksiyon eğitimi verilir.

Engelli raporuna sahip olan birinin tercih edebileceği motor seçenekleri nelerdir?

1 Ocak 2021 itibari ile hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330.800 TL’yi aşmayan motor seçenekleri tercih edilebilir.

 

ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili sorular:

Engellilik derecesi %90’dan az olan bireyler muafiyet durumundan yararlanabilir mi?

Engellilik derecesi %90’dan az olan malul ve engelliler, sağlık kurulu raporu alıp kendi adlarına kayıtlı ve tescilli olan taşıtların, engellilik durumuna uygun hale getirildiğini belirten ‘Motorlu Araç Tescil Belgesi’ni onaylanmış örneği ile ‘Araçlar İçin Teknik Belge’ ve ‘Proje Raporu’nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde MTV’den muaf sayılabilirler.

%90 üzerinde engelli olup 18 yaşını dolduran fert için ebeveynlerinden muvafakat gereklidir. %90 üzerinde engelli olup engel sebebi demans ise yine vasi kararı, senilite ise İl Sağlık Kurulundan alınan rapor da gereklidir. Sağlık raporu süreli ise süre bitiminde rapor yenilenip Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine muhakkak raporu götürmek gereklidir.

Engelliye ait aracın ilk alımından sonra doğal afet veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeni bir araç alımında ÖTV hesaplanır mı?

Doğal afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi gelmesi nedeniyle bu aracın ilk alım tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi aynı koşullarla başka bir aracın ilk alımında da istisnadan yararlanılabilecektir.

Engellinin vefat etmesi durumunda ÖTV aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV alınır mı?

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

Engelli yakına ÖTV indirimi var mı?

ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen bireyler aracı kendi üzerine almalıdır.

Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden yararlanabilir mi?

Sakatlık yüzdesi %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin üzerine araç alınabilir.

 

Toyota’nın geliştirdiği bazı modeller ise şu şekilde:

Eğer engelli bireyin her iki bacağı fonksiyonsuz ise,
Elden kontrollü gaz ve fren kiti sürücünün ihtiyacına karşılık gelme şartı ile sağda veya solda olup, direksiyona paralel bir şekilde yerleştirilmektedir. Elden kontrollü gaz ve fren kiti sadece otomatik vitesli araçlar için uygunluk gösterir. Bu kitler sürücünün görüş açısını ve hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde monte edilir. Elden kontrollü gaz ve fren kiti çift fonksiyonlu çalışır, kendinize doğru çektiğinizde araç hızlanır ittiğinizde fren yapar. Orijinal gaz ve fren pedalı mevcut yerinde bulunmaktadır.

Eğer engelli bireyin sol bacağı fonksiyonsuz ise,
Sol bacak fonksiyonunu yerine getiremeyen sürücüler için hiçbir değişiklik yapılmaksızın otomatik vitesli araçlar kullanıma uygundur. Engelli sağlık raporu ve engelli araç kullanımına uygun sürücü belgesi olması halinde sürücüler Özel Tüketim Vergisinden muaf olacaktır.

Eğer engelli bireyin kollarından biri fonksiyonsuz ise,
Herhangi bir kolunda kısmi fonksiyonsuzluk olan sürücüler için çatal şeklinde olan Direksiyon Üstü Tutma Kolu takılır. Sadece bu aparatın takılması sizleri ÖTV’den muaf etmez. Sol kolunda fonksiyon bozukluğu olan müşterilere Direksiyon Üstü Tutma Kolu bile olsa ÖTV’siz satış yapılmaz. Bu konuda belirleyici, rapordaki oran ve maliyenin kararıdır.

Daha fazla bilgi için Toyota’nın “Engel yok, Toyota var” sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

Contact Us