Dacia engelli raporu ile araç alımı

Dacia’dan engelli raporuyla araç alımı… Engelli bireyler Dacia’dan ÖTV indirimli araç nasıl alabilir? İşte detaylar…

 

Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olan Bireyler

87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 330.800 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerinengellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk alımında ÖTV ödenmez. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve engellinin taşıtı bizzat kullanması gerekmez.

Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin ÖTV mükellefine ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk alımında ÖTV uygulanmaz.

Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olan Bireyler

87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 330.800 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin,

bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran engelliler tarafından ilk alımında ÖTV ödenmez. İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve engelli birey tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması gerekir.

Engellilik derecesi %90’ın altında olan bireylerde, aranan şartları barındırmak belli bir engellilik derecesine sahip olunması şart değildir.

 

Araç Alımı İçin Gereken Belgeler

Alıcının (malul veya engellinin), maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği,

Bizzat kullanım amacıyla, taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun olarak tadilat yapıldığına dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

Alıcının (malul veya engellinin) sürücü belgesinin fotokopisi,

Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi

 

Dacia’nın engelli bireyler için ÖTV indirimi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

Bir cevap yazın

Contact Us